Anmäl dig som Supporter via S-kanava

Nu kan du stöda HBK’s verksamhet genom att ansluta dig till Supportrarna på Oma S-kanava. Som Supporter kan du vara med om att understöda en klubb eller förening som verkar inom ditt handelslags verksamhetsområde. Objektet du väljer får stöd av handelslaget i proportion till den Bonus som under stödperioden betalts ut till dig och de övriga Supportrarna. Supporterverksamheten minskar inte den Bonus som betalas ut till dig – du får den i helt normal ordning.

Gör så här:

Öppna följande länk och logga in, välj sedan Hovsala Bollklubb och Uppdatera:
Anmäl dig som supporter

… eller gör det enligt följande anvisning steg för steg:

1. Gå till https://www.s-kanava.fi och logga in
2. Välj Se din bonus
3. Öppna menyn och gå till Delta och påverka, sedan Anmäl dig som supporter
4. Välj Hovsala Bollklubb r.f. ur listan och tryck sedan Uppdatera