fbpx

Fotbollsregionen Jakobstad

Fotbollsregionen Jakobstads logo

Läs mer på http://www.frj.fi

Fotbollen i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Kronoby) har idag över 1000 aktiva pojk- och flickjuniorer i åldrarna 6-17 år. Förutom alla aktiva juniorer finns det drygt 350 föreningsaktiva såsom tränare, lagledare och styrelsemedlemmar som på frivillig basis ser till att alla dessa juniorer har en bra fritidssysselsättning i närheten till sitt hem.

Under samarbetsnamnet Fotbollsregionen Jakobstad, har föreningarna FF Jaro Junior, TUS, HBK, NIK, PeFF, Esse IK och LBK ingått ett samarbetsavtal om ett gemensamt projekt för att utveckla juniorfotbollen i regionen.

Syftet med projektet är att anställa en person som förbättrar, breddar, marknadsför och utvecklar juniorfotbollen ute i regionens föreningar.

  •  Projektnamn: Juniorsamarbete över föreningsgränser / FF Jaro Junior JS rf
  • Samarbetsnamn: Fotbollsregionen Jakobstad
  • Den anställdas titel: Regionutvecklingschef

För att kunna genomföra projektet har en arbetsgrupp bestående av representanter från alla samarbetsföreningar tillsatts och vi har gemensamt ansökt om finansiering från Leaderprogrammet. Finansiering har beviljats för tiden 1.6.2016 – 31.3.2018.

Personen som anställs förutsätts ha tränarutbildning på minst UEFA B-nivå. Arbetsgivare är FF Jaro Junior JS rf. Tjänsten är en tillsvidareanställning och börjar den 1.6.2016. Efter den 31.3.2018 finansieras verksamheten av samarbetsföreningarna.

Det nya som projektet medför är att alla föreningar får en gemensam regionutvecklingschef som ser till att alla har en gemensam fotbollslinje där spelarna ges samma möjligheter att träna på liknande övningar i respektive ålder. I dagsläget finns det ingen gemensam fotbollslinje, detta möjliggörs med en regionutvecklingschef som ser till helheten och hur varje förening på bästa sätt kan ta tillvara de resurser som föreningen har.

Personen ska även fungera som en mentor och bollplank åt ledarna i regionen samt koordinera, planera, dra, utvärdera och marknadsföra fotbollen.

Genom samarbete kring bland annat utbildning av tränare kan alla föreningar erbjuda bra möjligheter för sina aktiva att utöva sin idrott nära sitt hem. Samarbetet mellan föreningarna omfattar även utbyte av kunskap kring hur man bygger upp välfungerande organisationer med dokumentation av olika delar av verksamheten.

Visionen är att tillgodose att det också i framtiden finns aktiva och livskraftiga föreningar med kunniga och engagerade ledare över hela Jakobstadsregionen. En annan målsättning är att öka antalet evenemang ute i skolor, daghem och föreningar och på så vis locka med nya barn och ungdomar, samt föräldrar i föreningarnas verksamhet.

Med den ökade invandringen till regionen fungerar fotbollen också som en viktig del av integrationen av unga flickor och pojkar, men även för deras föräldrar som kommer i kontakt med andra vuxna när de engageras i föreningsverksamheten.

I sommar kommer ett nytt regionalt tre dagars evenemang som är öppet för alla barn i åldern 6-9 år att starta. De första två dagarna arrangeras först (4 h/dag) lokalt ute i föreningarna där innehållet kommer att vara mycket teknik, bollberöringar och lek. På den tredje dagen träffas alla föreningarna för en matchdag där en av de sju samarbetsföreningarna verkar som arrangör.Evenemanget kommer att ordnas en gång om året och värdföreningen byter från år till år.

På hösten arrangeras en gemensam fotbollshelg av Fotbollsregionen Jakobstad för 2004 och 2005 födda spelare, FootballCarneval, fotbollens motsvarighet till HockeyKarnevalen. FootballCarneval ordnas 17-18.9 i Tellushallen.

Den här webbsidan använder cookies för att ge besökaren bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta använda webbsidan ger du ditt samtycke till användandet.
Acceptera